Beleidsplan, jaarrekening e.d.


Publicatieverplichting ANBI

Officiële naam: Stichting UKENGEE
Publieke naam: UKENGEE Foundation

KvK nummer: 24404569
RSIN nummer: 817365680

Postadres: Landverhuizersplein 121
, 3072 MH Rotterdam
Telefoon: +31(0)104233829
e-mail:
info@ukengee.org

Doelstelling: Het opwekken van kleinschalige energieprojecten (zonne-energie) t.b.v. computer en internet onderwijs in Oost-Afrika (Tanzania), alsmede het installeren van deze projecten, het (doen) beheren van de computer lokalen en het (doen) opleiden van de computer docenten. 

Beleidsplan 2013: Het nieuw installeren van 2 computerlokalen, de docenten daartoe trainen en overleg met de autoriteiten om te komen tot overdracht van het beheer van alle tien projecten.

Bestuur:
Voorzitter, Ronald Blom

Penningmeester, Ger Schutte
Secretaris, Hans Wilbrink

Bestuursleden, Willem Adriaanse en Marijke Blom-Jorna

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden geheel onbezoldigd.

De jaarrekening 2012 en het projectplan 2013 zijn beschikbaar en hier te downloaden.

U kunt de jaarrekening 2012, projectplan 2013, statuten Ukengee en inschrijving KvK Ukengee ook opvragen via e-mail: info@ukengee.org
We sturen deze documenten dan z.s.m. toe.